Gökans Gård HVB-hem: sysselsättning
Gökans gård       762 94 Rimbo       Tel 08-512 940 05       Fax 08-512 949 01       E-mail: info@gokansgard.se       Karta
hem        omvårdnad       sysselsättning       personal       kvalitetsutveckling

Daglig sysselsättning

Detta erbjuder vi:

- Hjälpinsatser på Gökans Gårds HVB-hem.
Varje boende har en egen individuell plan. Personalens uppgift är att tillsammans med den boende finna vägar som lindrar lidande, ökar välbefinnande och befrämjar hälsa. Alla har olika förutsättningar och omvårdnaden syftar till att tillgodose den boendes basala behov och stödja klienten i att utveckla sina egna möjligheter.

- Dagliga aktiviteter och färdighetsträning
Insatserna skall stärka den boende och kan bland annat vara att kunna bibehålla personlig hälsa och hygien, klara lättare matlagning och hushållsgöromål, sköta sin ekonomi. Vi har även friskvård, viltvård, olika utflykter och en ateljé där man kan göra olika saker, som måla, snickra m.m.

- Social service och träning
Städning, tvätt, matlagning m.m. De boende hjälper till efter kunskap och förmåga. Inköp, post och bankärenden, kurser/utbildningar, nätverksmöten m.m. Att lära sig att kunna samspela med andra och fungera i grupp.

- Viss rehabilitering
I form av vardagsrehabilitering som bygger på den individuella planen, där den enskilde får utföra de sysslor och moment i vardagen som de klarar av.

De boendes fritid kan bestå av bad och simning, musikgrupp, utflykter, fiske, kulturevenemang, restaurangbesök, bio, bingo etc. Möjlighet finns också att hjälpa till i trädgården vid intresse. I mån av intresse kan man även deltaga i ideella föreningar, kyrkans verksamhet, PRO eller dylikt.