Gökans Gård HVB-hem: personal
Gökans gård       762 94 Rimbo       Tel 08-512 940 05       Fax 08-512 949 01       E-mail: info@gokansgard.se        Karta
hem        omvårdnad       sysselsättning       personal       kvalitetsutveckling

Personal
Vi är sex anställda, och alla har lång erfarenhet inom vården. Verksamhetschefen bor i anslutning till hemmet. Vi har sovande jour. Vi är en liten enhet, som är till stor fördel både för den enskilde och personal, då det ger möjligheter till individuella lösningar och personligt bemötande.

All personal deltar aktivt och tar ansvar för planering, genomförande och utvärdering av arbetet med psykiskt funktionshindrade. Olika kompetenser och olika bakgrund hos personalen skall ses som en tillgång och arbetet fördelas efter vars och ens kompetens och intresse. All personal måste ha en sådan inblick i verksamheten att arbetet inte avstannar om någon är frånvarande.

Handledning
Omvårdnadshandledning är ett instrument för att upprätthålla och säkra kvaliteten på arbetet. Den syftar till att stärka och utveckla identiteten som omvårdare och klargöra vårdarens eget förhållningssätt i arbetet. Att förbättra förmågan att arbete med och lösa omvårdnadsproblem och få stöd och avlastning i det dagliga arbetet. Handledning ger personalen möjlighet att i lugn och ro gå igenom "Vad som händer mellan mig och klienten?". Hur man kan se på det som sker, hur man kan lära sig att se processen tydligare genom att försöka beskriva den i ord. Vilka tankar och känslor relationen väcker inom mig och hur jag hanterar dessa.

Kontakt med anhöriga, biståndshandläggare och gode män
Vi försöker utveckla en god samverkan där vi visar respekt för varandras arbetssätt. Alla som berörs måste ha möjlighet att delta i diskussioner och i aktivt arbete med en tydlig målsättning för att utveckla en vårdplan med realistiska mål. Detta sker med besök och kontinuerlig telefonkontakt angående den boendes situation, utveckling eller andra händelser. Biståndshandläggaren får även en verksamhetsuppföljning med bokslut i mars varje år samt kvartalsrapporter.